24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Biển tên, chức danh cài áo

Còn hàng

Liên hệ

biển tên, chức danh cài áo, cho người thi hành công vụ, hoặc thực hiện công việc cần đồng phục nào đó ..
Màu sắc theo màu của ngành, tổ chức, có thể in quốc huy lên trên, hoặc in logo ...
sử dụng nam châm hoặc gim cài ...
Biển gắn ngực Hội đồng ngũ Bảo Lạc - Hội CCB
zalo