24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Cờ Đoàn thanh niên

Còn hàng

Liên hệ

- Hình thức đẹp, vài bóng bền 

- Dùng trong công tác đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

- Kích thước : 

 

0.7 x 1 m: 95.000VNĐ 

1.2 m x 1.8m  phải đặt hàng có số lượng

 

Lưu ý: giá trên còn tùy theo số lượng

zalo