24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Cờ Phật giáo

Còn hàng

Liên hệ

Cờ Phật giáo, treo trước cửa chùa, hoặc đường vào chùa, hoặc dùng trong các đại lễ Phật đản, đi diễu hành
Có cờ phật giáo dây 10m, dùng để treo, chăng ở đường, hoặc trong nhà chùa
Kích thước như cờ tổ quốc: 0,8x 1,2m , 1 x 1,5m, 1,2 x 1,8m, 1,5 x 2,4m, 2 x 3m, 3 x 4,5m ...

 

 

 

 

 

zalo