24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Cờ Đảng

Còn hàng

Liên hệ

- Hình thức đẹp, vài bóng bền 

- Dùng để treo ở Công ty, hoặc trụ sở cơ quan hành chính ... tùy theo nhu cầu

 

- Kích thước : 

 

 0.8 m x  1.2 m 

1m      x  1.5m  

1.2m   x  1.8m 

1.6 m  x  2.4m

 

 

cờ Đảng, cờ tổ quốc diễu hành 70 ngày quốc khánh 2/9 (1945 - 2015)

 

zalo