24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Cúp ly thấp hai quai

Còn hàng

Liên hệ

Có 2 quai 2 bên, mô tả hình ly rượu rất đẹp, pha lê sáng và trong, đế to vững chắc

3 size với 3 mức giá khác nhau: 950, 1150, 1450k, tương ứng với chiều cao khác nhau, chủ yếu dựa vào đường kinh để phân biệt

size A,  đường kính 150 : 1.450.000

size B, đường kính 130: 1.150.000

size C, đường kính 110:   950.000

zalo