24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Cúp ngọn lửa cao

Còn hàng

250.006₫

Cúp ngọn lửa cao, có 3 size lần lượt với độ cao khác nhau, dùng để vinh danh hoặc lưu niệm, các cuộc thi như thi chim, thi múa hát ...

size A 35cm: 350k

size B 31cm: 300k

size C 27cm: 250k

zalo