24h /7 ngày
hotline: 0936 27 27 28 - 0936 27 28 28

Trụ xoắn sao bóng nhỏ

Còn hàng

Liên hệ

Mẫu rất đẹp, hàng mới nhập, thân cúp xoắn nhẹ, trên có các quả bóng nhỏ thay tùy theo yêu cầu, thân cúp nhựa vàng, mẫu thực tế

 

zalo